Головна сторінка


ПРО БІБЛІОТЕКУ

          Нині, в період відродження  національної культури, духовних і культурних традицій нашого народу,  бібліотека у школі  є однією з важливих культурно – освітніх, виховних  та науково – допоміжних ланок, яка виконує велику роль у формуванні  національної свідомості, любові до свого народу, своєї землі.

          Завдання шкільної бібліотеки  полягає не лише в тому, щоб забезпечувати ефективність навчально  -  виховного процесу, але й – і це  дуже важливо  -  в тому, щоб прищеплювати учнями любов до книжки, інтерес до читання, навчити учнів  бережно ставитися до книги – основи  -  основ буття людського.

         Сьогодні бібліотека  Гереженівського НВК – важлива ділянка роботи загальноосвітнього навчального закладу. Вона є і буде основним осередком знань, першим книжковим джерелом у житті дитини. А «розумна, натхненна книжка нерідко вирішує долю людини», - акцентував В. Сухомлинський.

           Насамперед шкільна бібліотека – навчальна бібліотека, оскільки забезпечує інформаційною літературою процес навчання. У той же час вона виконує функції спеціальної (педагогічної) бібліотеки, обслуговуючи педагогічний колектив школи та публічної дитячої бібліотеки, надаючи учням позапрограмові матеріали, підтримуючи позакласну та позашкільну роботу.

          Для виконання цих завдань  у школі  створені необхідні умови.

         Сьогодні бібліотека обслуговує 106 читачів. Це учні, вчителі, батьки, працівники школи. Фонд бібліотеки нараховує 8362 примірників. З них підручників – 3687 примірники, художньої та галузевої літератури –3676   примірників, періодичних видань – 85 примірників.

         Вся робота в бібліотеці  ведеться відповідно до нормативних документів. Чітко обліковується література, яка надходить до бібліотеки.

        Загальна  кількість записується в сумарні книги, а індивідуальний облік -  в інвентарні. 

        Підручники видаються учням  бібліотекарем школи. Ведеться облік книг у спеціальному журналі, у якому вказано  на стан підручника, рік його видання. У кожному класі  створено "Пости  бережливих", які перевіряють  стан підручників щомісяця  та допомагають  бібліотеці у роботі  з  боржниками. Роботу організовує  оргкомітет, а контролює  штаб “Живи, книго!”, до складу якого входить бібліотечний актив. Бібліотечний актив  раз у чверть  проводить рейди – перевірки  стану збереження підручників. Підсумки  рейдів  відображаються  на стенді “Живи, книго!”, який розміщений в бібліотеці.

       Необхідною умовою успішності інформаційної роботи бібліотеки є довідково – бібліографічний апарат, який включає:

- систему каталогів і картотек (алфавітний, картотека підручників, тематичні картотеки, картотека газетно – журнальних статей);

- відкритий доступ до фондів;

- інформаційні стенди («Бібліотека інформує», «Зупинися на хвилинку – подивися на новинку», «Все про підручник», «Радимо прочитати».)

- фонд довідкової літератури.

        Основні форми роботи шкільної бібліотеки з користувачами:

1. Аналіз планів роботи школи та бібліотеки, вироблення єдиних напрямів розвитку;

2. Поповнення методичної бази, створення бази даних звітної документації;

3. Розроблення тематичних бібліотечно-бібліографічних бесід;

4. Випуск інформаційних бюлетенів, рекомендаційних списків, анкет;

5. Організація виставок  ( виставка-вікторина, виставка-подія, виставка однієї книги).

6. Підготовка тематичних папок («Історія Уманщини в періодиці», «Адаптація першокласників», «Сучасні інформаційні технології»).

7. Анкетування («Анкета вивчення читацьких інтересів», «Анкета з вивчення фактичної роботи шкільної бібліотеки», «Бібліотека очима читача», «Чи вмієш ти читати художню літературу?»)

    Підвищити якість навчально-виховного процесу неможливо без підвищення теоретичної, професійної, загальнокультурної підготовки вчителів. Це і є для бібліотеки орієнтиром у визначенні завдань інформаційного обслуговування педагогів. В інформаційній роботі використовуються різноманітні форми і методи роботи з книгою: огляди новинок методичної літератури, експрес-інформації, дні інформації, тематичні  виставки-перегляди, бібліографічні довідки, списки рекомендованої літератури, виставки при проведенні масових заходів, предметних тижнів.

         Робота серед учнів-читачів включає оформлення тематичних виставок та поличок ( «У світі казки чарівної», «Дім без книги – дім без сонця», «Майбутнє починається зі школи»), проведення інформаційних оглядів літератури («Спорт і я - нерозлучні», «Як тебе не любити – Києве мій», «Казки Василя Сухомлинського»,      « Вибери справу до душі»), бесіди («Моя перша книжка», «Ця багатобарвна флора», «П. Воронько – дітям»), екскурсії до бібліотеки («Подорож до країни Книги», «Моя бібліотека»), бібліотечні уроки («Знайомство з бібліотекою», «Книжчина родина», «Довідкова література», «Де живуть книги»)

         Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснюється шляхом проведення різноманітних масових заходів шкільною бібліотекою разом з педагогічним колективом школи (свято «Посвята в читачі», година інформації «Про все цікаве на планеті читай в журналі і газеті », виховні години «Мово моя барвінкова», презентація проекту «Моя книжка»), участі у проведенні предметних тижнів.

         Динамічні перетворення в усіх сферах життя суспільства – це сучасні реалії. Світ швидко змінюється і разом з ним і ми. Розуміння значення бібліотек тільки як соціально просвітницьких вже давно залишилися в минулому, на зміну прийшло бачення бібліотек як інформаційно-консультативних центрів, включених у світовий інформаційний простір.

Нові навчальні програми, нові концепції освіти, варіативність навчальних курсів,інтелектуальний рівень користувачів висуває нові вимоги до якості інформаційного забезпечення освітнього простору.

        Національна доктрина розвитку освіти, прийнята ІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освіти визначає, що «пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно – комунікативних технологій, що забезпечує подальше удосконалення навчально – виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві». Виходячи з цього, є велика необхідність переорієнтації шкільної бібліотеки в інформаційний центр, який би повністю забезпечував навчально – виховний процес і став основою внутрішнього інформаційного комплексу.

       Головним завданням бібліотеки, як і сьогодні так і у майбутньому, є бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів. А цього неможливо досягти без комп’ютеризації, без доступу до мережі Інтернет, без поєднання традиційних і електронних ресурсів. Це б полегшило і осучаснило пошук потрібної інформації. Тому бібліотека в школі повинна стати бібліотечно-інформаційним медіа-центром, основне завдання якого – забезпечення інформаційних потреб користувачів через своєчасне доведення інформації. 


Download
Афоризми про книги та читання.pdf
Adobe Acrobat Document 174.0 KB